OUR SERVICES

ดูแล บริการ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ผ่านการรับรองตามหลักสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015
เข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ให้เติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ดูแล บริการ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ผ่านการรับรองตามหลักสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ให้เติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

Engineering Design

Engineering Design

เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
ในการออกแบบระบบ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ให้เหมาะสมกับทุก Application
ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ

Engineering Design

Engineering Design

เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ในการออกแบบระบบ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับทุก Application ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ

Installation

Installation

บริการติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และ
ตามหลักสากล ภายใต้การรับรอง ISO 9001:2015

Installation

Installation

บริการติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และ ตามหลักสากล ภายใต้การรับรอง ISO 9001:2015

Commissioning

Commissioning

บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ คืนค่าประสิทธิภาพให้มีความเสถียรสูงสุด ด้วย Technical เฉพาะทาง

Calibration

Calibration

บริการสอบเทียบสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามมาตรฐานของสินค้าและโรงงานผู้ผลิต

Calibration

Calibration

บริการสอบเทียบสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามมาตรฐานของสินค้าและโรงงานผู้ผลิต

Training

Training

บริการสอนฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
จากนานาประเทศ ที่มีประสบการณ์ระดับสูง

Service Contract

Service Contract

บริการให้คำแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือ
พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที