Electrical Heat Tracing

การใช้ไฟฟ้าในการสร้างความร้อน หรือ การรักษาอุณหภูมิความร้อนให้คงที่ โดยมีไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ การใช้วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งได้ มักนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้การขนส่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย เช่น อาหาร, เบียร์, น้ำมัน, กาว, สี, น้ำมันหล่อลื่น และน้ำ

Lorem ipsum dolor amet

Ut architecto perspiciatis non
velit qui illo facere! Cum vdignis
animi aut quia quod et labore

Lorem ipsum dolor amet

Ut architecto perspiciatis non
velit qui illo facere! Cum vdignis
animi aut quia quod et labore

Lorem ipsum dolor amet

Ut architecto perspiciatis non
velit qui illo facere! Cum vdignis
animi aut quia quod et labore

Lorem ipsum dolor amet

Ut architecto perspiciatis non
velit qui illo facere! Cum vdignis
animi aut quia quod et labore