การปรับตัวของอุตสาหกรรม ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การปฏิวัติอุตสาหกรรม เริ่มขึ้นในบริเวณใหญ่ และมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมจำนวนมาก มีต้นกำเนิดจาก ประเทศอังกฤษ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 อังกฤษเป็นประเทศการค้าชั้นนำของโลก ควบคุมอาณาจักรการค้าทั่วโลกด้วยอาณานิคมในอเมริกาเหนือและแคริบเบียน อังกฤษ มีอำนาจทางทหารและการเมืองที่สำคัญในอนุทวีปอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ โม กุลเบงกอล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิม ของอินเดียตะวันออก การพัฒนาการค้าและการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจึงเป็นสาเหตุหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ เทียบได้กับการยอมรับเกษตรกรรมของมนุษยชาติ โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางวัตถุ เท่านั้น การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งเกือบทุกด้านของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้เฉลี่ยและจำนวนประชากรเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่าผลกระทบที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการที่มาตรฐานการครองชีพของประชากรทั่วไปในโลกตะวันตกเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้ว่าคนอื่นๆ จะกล่าวว่ามันไม่ได้เริ่มดีขึ้นเท่าที่ควร

จนกระทั่ง ปลายศตวรรษที่ 19 และ 20 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีความเสถียรภาพในวงกว้างก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจทุนนิยม สมัยใหม่ ในขณะที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเห็นพ้องต้องกันว่าการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืช จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

Eric Hobsbawm (นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่โด่งดังด้านการวิเคราะห์ความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมาชีพของยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20) ถือได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นในอังกฤษในทศวรรษที่ 1780 และยังไม่รู้สึกเต็มที่จนถึงทศวรรษที่ 1830 หรือ 1840 ในขณะที่ TS Ashton ระบุว่าเกิดขึ้นประมาณระหว่างปี 1760 ถึง 1830 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วเริ่มขึ้นครั้งแรกในอังกฤษ โดยเริ่มจากสิ่งทอที่ใช้เครื่องจักรในการปั่นในทศวรรษที่ 1780 ด้วยอัตราการเติบโตสูงของพลังงานไอน้ำและการผลิตเหล็กที่เกิดขึ้นหลังปี 1800 การผลิตสิ่งทอที่ใช้เครื่องจักรได้แพร่กระจายจากบริเวณใหญ่ไปยังยุโรปภาคพื้นทวีปและสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีศูนย์กลางที่สำคัญของสิ่งทอ เหล็ก และถ่านหินเกิดขึ้นที่เบลเยียมและสหรัฐอเมริกา รัฐและสิ่งทอในภายหลังในฝรั่งเศส

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1830 ถึงต้นทศวรรษที่ 1840 เมื่อการยอมรับนวัตกรรมในยุคแรกๆ ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เช่น การปั่นด้ายด้วยเครื่องจักรและการทอผ้า ชะลอตัวลงและตลาดของพวกมันเติบโตเต็มที่ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายยุค เช่น การใช้หัวรถจักร เรือกลไฟ เรือกลไฟ และการถลุงเหล็กระเบิดร้อน เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นโทรเลขไฟฟ้าซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทศวรรษที่ 1840 และ 1850 นั้นไม่พอที่จะขับเคลื่อนอัตราการเติบโตที่สูง การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเริ่มเกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. 2413 ซึ่งเกิดจากกลุ่มนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง นวัตกรรมเหล่านี้รวมถึงกระบวนการผลิตเหล็กแบบใหม่การผลิตจำนวนมากสายการประกอบระบบกริดไฟฟ้าการผลิตเครื่องมือกลขนาดใหญ่ และการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นในโรงงานที่ใช้ไอน้ำ

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานระบบอัตโนมัติ เข้ามาในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), การใช้งานหุ่นยนต์, การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล (data connectivity) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และปรับตัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำงานได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการปรับตัวของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน นอกจากนี้ การปรับตัวของอุตสาหกรรมยังต้องเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน เพื่อให้สามารถทำงานในระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution

Share :