เยี่ยมชมโรงงานผลิต Microchannel Heat Exchanger (MHX)

เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
เยี่ยมชมโรงงาน Microchannel Heat Exchanger
previous arrow
next arrow

บริษัท เอ็กซิออน (ประเทศไทย) จำกัด
ขอขอบคุณทางบริษัท GC Maintenance and Engineering Co., Ltd (GCME) และ บริษัท จีเอสเฮส-เอเชีย จำกัด (GSH) ที่ให้ทางเราได้เยี่ยมชมสินค้านวัตกรรมใหม่อย่าง Microchannel Heat Exchanger (MHX)

Microchannel Heat Exchanger (MHX) หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นนวัตกรรมเฉพาะของทาง PTTINI (PTT Innovation Institute) เท่านั้น ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของ Print Circuit Heat Exchanger โดยคุณสมบัติของ MHX คือ มีขนาดเล็กลงกว่า Conventional type ถึง 75% สามารถรองรับอุณหภูมิตั้งแต่ -200°C ถึง 900°C และ ทนความดันสูงถึง 600 barg นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม-ลดกำลัง ความร้อนก็สามารถทำได้โดยง่าย MHX จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการการแลกเปลี่ยนความร้อน ทั้ง กระบวนการผลิต ฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมถึง แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

Share :