เชื่อมโยงการสื่อสาร ของ ระบบ PAGA เสมือนอยู่ในห้อง Control ของพื้นที่ปฏิบัติงานจริง


HUBBCOM™ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์การสื่อสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวมการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารในสถานที่ประกอบการให้เข้ากันอย่างลงตัว โดยที่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระยะทางไกลผ่านตัว Hubbom เสมือนอยู่ในห้องควบคุมเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่บริษัท Gai-Tronics ได้พัฒนาขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น
– SIP Telephony
– Employee Information
– DCS Plant Control
– Building Automation, Security
– Digital Signage, Alarms
– Public Address, Video Comms, Intercom

จึงทำให้ตอบโจทย์กับทุกฟังก์ชั่น การใช้งานที่เสมือนเป็น One Stop Device
📌 หากต้องการให้เราแนะนำสินค้าประเภทระบบ PAGA
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 👉🏻 https://exionth.bio.link/
Tel : 02-578-3582
Email : exionthcontact@exionth.com
 
บริษัท เอ็กซิออน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่าย GAI-Tronics (Hubbbell) ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

Share :