นวัตกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กับ Microchannel heat exchanger (MHX) 

Microchannel heat exchanger (MHX) เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยนวัตกรรมเฉพาะของทาง PTTINI (PTT Innovation Institute) พร้อมโครงสร้างพิเศษที่ถูกออกแบบมาอย่างดี กับกระบวนการผลิต ฟังก์ชันการใช้งาน ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะกลุ่มต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ,ก๊าซแอลเอ็นจี (LNG),โรงไฟฟ้า,กลุ่มปิโตรเคมี และ กลุ่มยาเวชภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติหลักๆของ MHX
1. High Strangth Fabrication
– รองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -200°C ถึง 900°C พร้อมความดันสูงถึง 600 barg
2. Zero Leak
– ป้องกันการรั่วของของเหลวหรือก๊าซ ด้วยนวัตกรรมขั้นสูง
3. Fouling Elimination Design
– ถูกออกแบบพิเศษ ในการลดปัญหาของสารตกค้างตะกอน รวมถึงคราบต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
4. Compact Size
– ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ด้วยขนาดที่เล็กลงกว่า Conventional type ถึง 75%
5. Self Anti-Freezing Control
– เป็นการออกแบบเพื่อลดอัตราการแช่แข็งภายในของสารเคมีและของเหลวได้อย่างดี
ทั้งหมดนี้ยังไม่พอ Microchannel heat exchanger (MHX) ยังมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์กับฟังก์ชั่นการทำงานที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านใต้การรับรอง ASME (American Society of Mechanical Engineers) องค์กรมืออาชีพทางวิศวกรรม ที่ระบุมาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบ, การผลิต, การทดสอบ, การตรวจสอบคุณภาพ, และ การรับรองความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มาตรฐาน ASME จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมวิศวกรรม ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/exionth
Tel : 025783582
Email : exionthcontact@exionth.com

Share :