THEORY

 • picture name
  Pressure Relief Device (PRD)
  22 / 05 / 2020
  02:08 PM

  ประวัติและจุดเริ่มต้นของ Pressure Relief Device อุปกรณ์ระบายแรงดันหรือ PRD นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ในช่วงสมัยปี ค.ศ. 1600 ย้อนไปเมื่อ 400 กว่าปีก่อนเลย โดยเชื่อกันว่านักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า เดนิส ปาปิน “Danis Papin” เป็นผู้คิดค้นวาล์วระบายแรงดันตัวแรกของโลกขึ้นมา

 • picture name

  2 / 06 / 2020
  12:12 PM

  Diaphragm pump หรือ ปั้มที่ส่งกำลังผ่านแผ่นไดอะแฟรม

Scroll to Top
Scroll to Top