NEWS & EVENT

more
 • กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์
  กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์
  9 / 04 / 2019
  04:32 PM

  บริษัท เอ็กซิออน ประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยคุณชนะชัย กิ่งเงิน (กรรมการบริษัท) ได้กล่าวอวยพรพนักงาน พร้อมกันนี้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

 • Car Rally กาญจนบุรี
  Car Rally กาญจนบุรี
  9 / 04 / 2019
  03:47 PM

  บริษัท เอ็กซิออน (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม Car Rally กาญจนบุรี วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

 • Grand Opening Exion Thailand Group
  Grand Opening Exion Thailand Group
  9 / 04 / 2019
  03:48 PM

  Grand Opening Exion Thailand Group
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริษัทเอ็กซิออน (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ ได้เปิดตึกสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

  THEORY

more

  OUR CUSTOMER

more
Scroll to Top
Scroll to Top