NEWS & EVENT

more

  THEORY

more
  • Pressure Relief Device (PRD)
    Pressure Relief Device (PRD)
    22 / 05 / 2020
    02:08 PM
    ประวัติและจุดเริ่มต้นของ Pressure Relief Device อุปกรณ์ระบายแรงดันหรือ PRD นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ในช่วงสมัยปี ค.ศ. 1600 ย้อนไปเมื่อ 400 กว่าปีก่อนเลย โดยเชื่อกันว่านักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า เดนิส ปาปิน “Danis Papin” เป็นผู้คิดค้นวาล์วระบายแรงดันตัวแรกของโลกขึ้นมา

  OUR CUSTOMER

more
Scroll to Top
Scroll to Top